Selasa, 24 November 2009

Persamaan Syiah dengan Yahudi

Syiah didirikan oleh yahudi yaman bernama Abdullah bin Saba'. maka dari itu Aqidah Syiah sama dengan Aqidah Yahudi. Mahu tahu kesamaan Aqidah mereka? Ikuti Pemaparan Ringkas Berikut Ini…

Yahudi berkeyakinan Pemerintahan Harus dari Keluarga Daud. Syiah-pun berkeyakinan Pemerintahan Harus dari Keluarga Ali

Yahudi berkeyakinan tidak ada jihad fi sabilillah kecuali setelah muncul al-masih al-muntazar dan menyeru dari langit. Syiah-pun berkeyakinan tidak ada jihad fi sabilillah kecuali setelah muncul al-mahdi yang turun dari langit

Yahudi melewatkan shalat maghrib sehingga keluar binatang di langit begitu juga dengan syiah

Yahudi berkeyakinan Talak tiga tidak sah, begitu juga dengan keyakinan syiah

Yahudi berkeyakinan wanita tidak ada iddah, begitu juga dengan keyakinan syiah

Yahudi Menghalalkan darah kaum muslimin, begitu juga dengan syiah

Yahudi Menyelewengkan taurat, begitu juga dengan syiah yang menyelewengkan Al-Qur’an

Yahudi Membenci jibril a.s. dan mengatakan “dia adalah musuh kami dikalangan malaikat”. Begitu juga dengan syiah yang membenci malaikat jibril dan mereka mengatakan “Jibril salah memberikan wahyu kepada Muhammad yang seharusnya diberikan kepada ‘Ali”

Yahudi tidak makan daging unta, begitu juga dengan syiah.

Yahudi mengharamkan arnab dan tuhhal, begitu juga dengan syiah

Yahudi tidak ada hukum menyapu khuf (sepatu), begitu juga dengn syiah

Yahudi menuduh Maryam Pezina. Sedangkan syiah menuduh Ummul Mukminin ‘Aisyah berzina. Karena inilah imam malik mengkafirkan syiah.

Kalau kita Tanya kepada yahudi: “siapakah yang terbaik di kalangan penganut agamamu?” Orang yahudi menjawab: “Sahabat nabi musa a.s”

Kalau kita Tanya kepada nasrani: “siapakah yang terbaik di kalangan penganut agamamu?” Orang nasrani menjawab: “Sahabat nabi Isa a.s ”

Kalau kita Tanya kepada kalangan rafidhah: “siapakah yang paling jahat dikalangan penganut agamamu?” Orang syiah menjawab: ”Sahabat rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam”
Sumber: http://www.youtube.com/watch?v=XxuqRean6t0

Tidak ada komentar:

Posting Komentar