Selasa, 24 November 2009

LIMA STRATEGI ASAS SYIAH DALAM BERHUJAH DAN JAWABAN AHL AL-SUNNAH KE ATASNYA

1. Mengkhususkan nash yang pada asalnya berbentuk umum.

2. Mengkhususkan perbahasan berdasarkan sebab turun dan kelahiran nas.

3. Jumlah rujukan yang banyak menjadi bukti kebenaran hujah.

4. Adakalanya darjat hadis dinilai sahih dengan merujuk kepada pensahihan al-Hakim di dalam kitabnya al-Mustadrak.

5. Menggunakan pendekatan psikologi untuk menarik keyakinan orang awam.

Untuk menjawab hujah-hujah Syi'ah ke atas Ahl al-Sunnah, perkara penting yang perlu diketahui bukanlah semua hujah mereka tetapi strategi asas yang mereka gunakan untuk berhujah. Jika diketahui strategi-strategi asas Syi'ah, maka adalah mudah untuk menangkap dan menjawab hujah-hujah mereka sama ada yang telah berlalu atau yang akan datang, sama ada yang dibahas di dalam buku ini atau yang tidak dibahas. Ini berdasarkan kata hikmah: Jika kamu memberi saya ikan saya akan memakannya untuk satu hari tetapi jika kamu mengajar saya cara menangkap ikan saya akan memakannya seumur hidup.

Terdapat lima strategi asas yang lazim digunakan oleh Syi'ah untuk berhujah ke atas Ahl al-Sunnah. Sesiapa yang mengkaji hujah-hujah Syi'ah akan mendapati mereka tidak lari daripada menggunakan lima strategi asas ini, sama ada secara sebahagian atau keseluruhannya. Berikut dikemukakan setiap satu daripada lima strategi asas ini diikuti dengan jawapan Ahl al-Sunnah bagi membatalkannya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar